Om du har mycket påsar kan en uppsamlare/hållare till påsarna vara bra.

Här ett exempel från Designtorget.