Rädda-Varna-Larma-Släck, det är det du ska göra om det börjar brinna och det är bra att ha koll på!

När en brand har startat är förloppet mycket snabbt, speciellt om man har mycket saker hemma.
Efter bara några minuter kan ett rum bli övertänt och det räcker med några få inandningar av den livsfarliga brandröken för att du ska bli medvetslös. Ju mer du vet om tänkbara risker och hur de kan minimeras desto säkrare är du.

Detta gäller:

1. Rädda
Det första och viktigaste steget är att du räddar dig själv och andra människor som är i fara. Stäng dörrar efter dig, det fördröjer både brandens förlopp och den farliga rökens spridning.

2. Varna
Varnar andra i närheten, så att även de kan sätta sig i säkerhet.

3. Larma
När alla är i säkerhet ska du larma räddningstjänsten genom att ringa SOS på telefonnummer 112. Där ska du så snabbt som möjligt ge information om vad som hänt.

4. Släck
Om det rör sig om en brand, och när allt ovan är gjort kan du själv försöka släcka elden. Dock är det mycket viktigt att du gör det på ett säkert sätt och ser till att inte riskera din egen hälsa.

Om du inte kan släcka, stäng in elden! Det fördröjer brandförloppet.

Informationen är hämtad från Storstockholms brandförsvar, där finns mer information och en Pdf med rutinerna.