Visste du att….
80 procent av de saker som vi äger använder vi inte.
80 procent av den information vi sparar tittar vi inte på igen.

I USA har man gjort en omfattande undersökning om sakerna i vårt hem. Peter Letmark summerar undersökningen så här i DN:

Familjernas vardagsliv dokumenterades genom rena iakttagelser men också via intervjuer och fotografering av familjernas dagliga liv och rutiner.

Forskarna konstaterar att det bara tar några år för en familj som flyttat in i ett nytt hem att fylla det med så mycket prylar att de inte längre har plats att parkera bilen i garaget.

Tre familjer av fyra hade slutat ställa bilen i garaget för att i stället använda det som förråd. Där samsades bland annat kylar och frysar med staplade tv-apparater och annat som inte fått plats i huset. Bilen eller bilarna parkerade de på uppfarten till huset.

På flera av bilderna i boken ser man barnrum som är så över­belamrade med prylar och leksaker att föräldrarna har svårt att över huvud taget ta sig fram till de överfulla skåpen och garderoberna.

”Möjligheterna att köpa på sig alla dessa oräkneliga prylar är inte längre ett privilegium för en välbetald övre medelklass som tidigare, utan möjligt för i stort sett alla familjer i samtliga socioekonomiska skikt”, skriver forskarna.

I intervjuer berättar mödrarna om den stress de känner när de försökt röja och städa i röran, men också när de bara tänker tanken på att göra det.

När forskarna mätt halterna av stresshormonet kortisol hos föräldrarna har de sett förhöjda halter hos mödrarna när de försökte röja i familjens överbelamrade utrymmen. Varför fäderna inte känner lika mycket stress inför röran framgår inte av studien.

Filmen om undersökningen:

 

Behöver vi alla saker?

Konsumentverket har i sin publikation ”Koll på pengarna” sammanställt det som vi behöver när vi flyttar hemifrån, är det en bra måttstock?

I morgon kan du läsa om hur mycket av vår tid som går åt till att ta hand om våra saker.

Tidigare inlägg i ämnet:
Låt inte prylarna ta över ditt liv.

 

Om Smpl™:

Smpl inspirerar och hjälper dig att rensa och få en varaktig ordning och reda på saker så att du får en enklare vardag och kan fokusera på det som är viktigt.
Smpl startades av Brita Hahne 2012 och är ett nytänkande företag som erbjuder en ny tjänst och startar upp en ny bransch i Sverige.
I USA har branschen funnits sedan tidigt 80-tal och kallas där Professional Organizing. Nu erbjuder över 5000 företag i USA denna typ av tjänst.

Smpl™ erbjuder:

Om mig, Brita Hahne, vad jag tycker, tänker och tror på:
Om jag för drömma