En förenklad vardag är något som jag brinner för. I hela mitt liv har jag hjälpt människor och företag att förenkla och skapat ordning och reda, på olika sätt, sätt som fungerar i deras vardag.

I tidigare inlägg har jag berättat om att jag älskar att förenkla vardagen för människor. Jag använder min kompetens och erfarenheter i tidigare anställningar och jag hjälper även på företag och arbetsplatser att få ordning och reda på saker, dokument och information, som underlättas medarbetarnas vardag när de arbetar.

45 arbetsdagar per år tillbringar en tjänsteman i genomsnitt att leta efter intern information, enligt en undersökning gjord av McKinsey

Jag är övertygad om att ordning och reda bidrar till en bättre arbetsmiljö och minskar tiden att leta och vara frustrerad över saker och information.

Jag rekommenderar alltid företag att börja med grunden, en stadig grund att stå på skapar goda förutsättningar för företaget att växa och underlättar enormt för medarbetare.

En grundstruktur i arbetsmiljöarbetet är något som jag hävdar ska prioriteras för utan friska medarbetare är det inget friskt företag och dessutom inför Arbetsmiljöverket inför sanktionsavgifter 1 juli 2014 för de företag som inte sköter sitt arbetsmiljöarbete, företaget kan få betala upp till en miljon kronor i avgift.

Exempel på vad företag kan göra för att förenkla arbetet med arbetsmiljön (detta är ett axplock av uppdrag som jag har varit drivande i):

  • 2007-2008 hjälpte jag Hemköps samtliga butikschefer och medarbetare genom att ta fram arbetsmiljörutiner och riktlinjer som är enkla att följa och som underlättar arbetsmiljöarbetet, som i sin tur förbättrar arbetsmiljön för medarbetarna.
   Om du någon gång får möjligheten att gå in bakom kulisserna på en Hemköpsbutik (gäller helägda av Hemköpskedjan) så finns en arbetsmiljötavla med all information om arbetsmiljön samlad för samtliga medarbetare att ta del av, det är en del av resultatet av mitt arbete tillsammans med butikscheferna.
   Nu har chefer och skyddsombud en struktur att gå efter och mallar att använda, dessutom har sjukfrånvaron minskat dramatiskt.
  • 2011 tog jag fram och införde Policy för Likabehandling och riktlinjer- och mallar för delegering för Axfoodkoncernen. Detta minskade risken för VD och styrelse att bli straffansvarig om någon olycka skulle hända, och underlättade arbetet med likabehandling på arbetsplatserna.
  • 2013 hjälpte jag (genom Smpl) Svenska Kraftnät (Sveriges största arbetsplats) med att sjösätta deras arbetsmiljösystem (IA) som samlar alla händelser på ett och samma ställe i syfte att förbättra arbetsmiljön för alla medarbetare och inte minst alla entreprenörer.

 

Nu driver jag Smpl – Organiserad enkelhet och jag hjälper både privatpersoner och företag att skapa ordning på saker, dokument och information, på ett enkelt sätt som fungerar i din vardag, jag erbjuder inga knepiga lösningar som ingen förstår eller som inte går att använda.

smpl_logo_clr

Just därför blev det namnet Smpl som kommer från engelskan Simple (vokalerna borttagna för att förenkla) och som betyder enkelt på svenska. Du kan läsa mer om Smpl’s historia här, och i bloggkategorin Smpl’s historia

Om du behöver hjälp med en enkel grundstruktur och ordning på saker, dokument, information eller systematiskt arbetsmiljöarbete i företaget / på din arbetsplats, tveka inte att höra av dig! Mina kontaktuppgifter hittar du här.

Vi hörs och ses!

//Brita Hahne, Kaoskonsult och organisatör