En smart lösning för dig som har ont om utrymme i garaget eller förrådet, förvara i taket.

Använd vanliga plastbackar och mät upp och snickra ihop och fäst träskenor i taket som passar backarna.
Förvaring i taket