Att ta hand om de saker du vill slänga på ett riktigt sätt är viktigt för att undvika spridning av farliga ämnen eller smittor. Sortera dina saker så att de kan återvinnas.

Mer information om hur du ska göra hittar du på www.sopor.nu som är specialiserade på sopor. Där kan du till exempel få hjälp med att hitta avfallsstationer och miljöstationer i din kommun och läsa om hur avfallet ska sorteras.

I denna film från Enköpings kommun kan du se ett exempel på hur våra sopor hanteras.

Lycka till med sorteringen!

 

Om Smpl™:
Smpl inspirerar och hjälper dig att rensa och få en varaktig ordning och reda på saker så att du får en enklare vardag och kan fokusera på det som är viktigt.

Smpl startades av Brita Hahne 2012 och är ett nytänkande företag som erbjuder en ny tjänst och startar upp en ny bransch i Sverige.

I USA har branschen funnits sedan tidigt 80-tal och kallas där Professional Organizing. Nu erbjuder över 5000 företag i USA denna typ av tjänst.

Smpl™ erbjuder: