Julledigheten närmar sig och det är dags att organisera sig för nästa år.
Förra veckan uppmanade Smpl dig till att planera in tid för att rensa och organisera dig för nästa år.

Fortsätt att rensa och börja att organisera dina dokument och saker, så att det fungerar i din vardag.

  • Alla dokument, att-göra-uppgifter och saker ska ha EN plats, inte två.
  • Skapa utrymme åt dokumenten i datorn och på skrivbordet.
    Behåll bara de dokument som är aktuella nu och i januari synligt på skrivbordet.
  • Skapa mappar i datorn efter projekt, områden eller aktiviteter, så som det fungerar i din vardag.
  • Skapa undermappar som du märker med år 2010, 2011, 2012 etc. och spara ner de dokument som du vill spara och som är skapade eller använda under det aktuella året.
    OBS! Spara inte för mycket, undersökningar visar att 80% av de dokument och information vi sparar tittar vi inte på igen.
  • Skriv upp det som du ska göra de första 3 månaderna 2014, på en övergripande nivå.

Lycka till ! 

Tidigare inlägg i serien:

Rensa på jobbet inför julledigheten