Med mål blir det lättare att veta vad man ska agera på och hur man ska göra för att förbättra sin situation eller sin hälsa.

För mig är målsättning en väldigt viktig del i min vardag. Det var för drygt 7 år sen som jag började med målsättning på allvar. Det var då jag beslutade att ta ett nytt steg i min karriär, mot något som jag blir glad av, mår bra av och som fyller på min energi.

Jag hade ingen aning om vad det var för jobb, det utkristalliserades senare, men resan började med att jag satt mål eller rättare sagt; jag satt ord på HUR jag ville att mitt liv skulle se ut och upplevas. Det gällde alla delar i mitt liv, både privat och i jobbsammanhang.

Övergripande mål

Exempel på övergripande mål:

Jag vill jobba inom trädgård, inte inom IT som du gör idag.

Det första steget kan vara att besöka en trädgårdshandel och fråga någon i personalen om de vill berätta för dig hur det är att jobba på en trädgårdshandel över en lunch eller fika.

Det andra steget kan vara att kolla upp utbildningar och kurser i ämnet och om du behöver någon utbildning för att jobba inom trädgård. Om det finns någon kurs som du kan ta på din fritid är det ett bra tillfälle att ”känna på” ämnet och att ta reda på om det är något som du verkligen älskar och vill göra.

Ett bra sätt är att bryta ner de större/övergripande målen till mindre mål är att använda sig av SMART målsättning.

SMART målsättning

När du bryter ner det till mindre aktiviteter och mål är SMART målsättning bra metod att följa. Med SMART målsättning menas:

Specifikt

Målet måste vara tydlig.
”Jag ska intervjua/träffa en person som jobbar på en trädgårdshandel för att ta reda på hur det är att jobba på en trädgårdshandel” (I stället för: ”Jag ska skaffa mig mer information om hur det är att jobba på en trädgårdshandel ”)

Mätbart

Målet måste alltid kunna mätas.
”När jag har haft mötet/intervjun innan XX datum har jag skrivit ner det som jag lärt mig och som jag vill utforska vidare”.  (I stället för: ”När jag är klar med intervjun vet jag mer om hur det är att jobba på en trädgårdshandel”)

Accepterat

Du ska vilja uppnå målet och kunna uppnå målet.

”Jag vill göra detta för att känna mig tryggare i mitt beslut att byta jobb”

(I stället för: ”Jag gör detta för att kunna säga till andra att jag har gjort efterforskningar innan jag bytte jobb, ifall de skulle fråga”.

Realistiskt

Målet ska vara rimligt, realistiskt och kunna nås, men samtidigt inte allt för lätt att uppnå.

Tidsbundet

Start- och sluttid, sluttiden är speciellt viktig: ”Jag ska börja den 10 maj och den 10 juni ska jag vara klar”.
(Istället för: ”Innan juni är slut ska jag vara klar”)

Smart målsättning med Brita Hahne

SMART målsättning finns med i båda mina böcker och ingår ofta i utmaningar hos Smpl. Utmaningar ingår i medlemskap hos Smpl.

>> Om medlemskap hos Smpl 

>> Böcker

Hälsningar
Brita Hahne
Grundare till Smpl – Organiserad enkelhet