Här har man använt ett utrymme bakom en dörr till att förvara scarfsar, bra för dig som har dåligt med utrymme!