För barn kan det vara lättare att hålla ordning och reda om det finns bilder på vad lådorna innehåller.

Ett sätt att att engagera dem i att få ordning och reda är att låta dem rita/göra etiketterna själva.