Gör klart de sista aktiviteterna du ska innan du tar jul- och/eller nyårsledigt.

Fortsätt med rensningen och organiseringen om du inte redan är klar.

När du rensar och organiserar, ställ dig frågan: Varför har jag det rörigt? 

Ett sätt att göra det på är att ställa dig 5 frågor varför, det göra att du har det lättare att hitta roten till problemet och förhoppningsvis även lösningen.

Exempel:

  1. Varför rensar och organiserar jag e-posten? Svar: Jag har det rörigt
  2. Varför har jag det rörigt? Svar: Jag är dålig på att hantera (radera och organisera) e-postmeddelanden när jag har läst dem eller är klar med dem.  
  3. Varför fungerar inte hanteringen av e-posten? Svar: Jag har mycket att göra och blir lätt distraherad av andra uppgifter.
  4. Finns det något du kan göra för att minska risken för att jag blir distraherad när jag hanterar e-posten? >Svar: Planera in tid för att hantera mejl på en tidpunkt under dagen då jag mindre att göra.
  5. Vilka tider på dagen har jag mindre att göra? Svar: Tidig morgon och sen eftermiddag samt lunch

Resultatet av denna analys var följande: Jag ska hantera e-posten tidigt på morgonen, lunch och sen eftermiddag och planera in detta i kalendern för nästa år.

Det som du kommer fram till att du behöver ändra på eller börja med, planera in det för nästa år.

Belöningen för dig som är klar med alla aktiviteter, rensning och organisering i tid är att du får mer tid att förbereda dig inför nästa års mål och aktiviteter.

Smpl önskar dig en riktigt skön och bra sista vecka på jobbet innan jul, och såklart en RIKTIGT GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR!

 

Tidigare inlägg i serien:

Rensa på jobbet inför julledigheten
Organisera dig på jobbet inför julledigheten