I denna film får ni se en person när han skapar ordning på kontoret med hjälp av 5S metoden. 5 Smetoden innebär att

  • Sortera
  • Systematisera
  • Städa
  • Standardisera
  • Skapa vana

Se tidigare inlägg i ämnet:

Rensa skrivbordet på 60 minuter

Smpl tipsar i Metro – Så får du ordning och reda på skrivbordet – på 60 minuter