Om man vill öka sina chanser att lyckas med ett projekt eller att komma i mål så är ett bra första steg att skriva ner smarta mål innan du sätter igång. Ett smart mål är:

Specifikt
Varje dag jag kommer hem ska jag ställa tillbaks skorna i skohyllan. (Istället för; Jag ska bli bättre på att ställa tillbaks skorna i skohyllan)

Mätbart
Målet måste alltid kunna mätas. Tex. Jag ska göra det varje dag i 3 veckors tid och för varje gång markerar jag ett kryss i kalendern.

Accepterat
Du måste stå bakom målet, alla som är med måste stå bakom målet.

Realistisk
Målet ska vara rimligt och realistiskt, men samtidigt inte för lätt.

Tidsbundet
Start och sluttid, sluttiden är speciellt viktig. Tex. Jag ska börja på måndag nästa vecka och 12 maj ska jag vara klar/ha vanan inne.

Lycka till!

 

Om Smpl™:
Smpl inspirerar och hjälper dig att rensa och få en varaktig ordning och reda på saker så att du får en enklare vardag och kan fokusera på det som är viktigt.

Smpl startades av Brita Hahne 2012 och är ett nytänkande företag som erbjuder en ny tjänst och startar upp en ny bransch i Sverige.

I USA har branschen funnits sedan tidigt 80-tal och kallas där Professional Organizing. Nu erbjuder över 5000 företag i USA denna typ av tjänst.

Smpl™ erbjuder:

 

Bilden ovan kommer från www.forsaljningschefen.se