Kurser & Föreläsningar | Keep it Smpl™

I Smpl:s kurser lär du dig att skapa struktur och ordning. Kurserna är för dig som har tröttnat på att leta, plocka undan och “släcka bränder”.

Vill du förenkla och skapa ett mer hållbart liv är detta kurser för dig!