Att källsortera plastförpackningar är en del av varje människas vardag och kan underlätta den processen kan vi källsortera ännu mer. Visste du att ju fler plastförpackningar du källsorterar och återvinner, desto mindre olja behövs i tillverkningen av nya plastprodukter.

Det är bara plastförpackningar som du ska källsortera, andra plastprodukter kan innehålla farliga ämnen som ska fasas ut och dessa ämnen bör inte komma in i flödet för återvunnet material. Se längre ner om vilka plaster som inte ska källsorteras utan ska lämnas på annan plats.

KÄLLSORTERA PLASTFÖRPACKNINGAR SÅ HÄR

1. Töm

Töm förpackningarna och se till att de är fria från matrester.  De behöver inte vara rengjorda. Du behöver tömma förpackningarna för hygienens skull och för att vissa förpackningar sorteras efter vikt i återvinningsprocessen.

2. Separera

Om förpackningen består av mer än ett material ska du, om möjligt, skilja dem åt.

Om en förpackning består av flera materialslag som inte kan separeras, ska den sorteras efter det viktmässigt dominerande materialet.

Är det plast eller metall?
Testa genom att vika/skrynkla ihop förpackningen. Stannar den vikt/hopskrynklad så är det mest metall i förpackningen om inte så är det mest plast.

3. Underlätta återvinningen

Källsortera plastförpackningar - Rulla ihop mjukplast

Om du har mycket mjukplast kan du samla den i en påse, när påsen är full rullar du ihop den och trycker ut luften. På så sätt spar du utrymme.
När du lämnar den till återvinningen tar du isär påsen, på så sätt har maskinerna lättare att ta hand om din plast.
>> Se fler tips om hur du packar smart

4. Sortera

Det enklaste sättet att källsortera plastförpackningar och andra material är att samla alla förpackningarna i samma kasse, som du sedan sorterar i rätt behållare vid återvinningsstationen. Har du mycket källsortering och plats för det rekommenderar jag att sortera varje sort för sig.
>> Så här ser min källsortering ut

Visste du att…Om du och alla andra svenskar återvinner en extra plastförpackning i månaden så minskar koldioxidutsläppen med 3 600 ton. Det motsvarar 7 200 flygresor mellan Stockholm och Geneve.
(Källa: Förpacknings och Tidningsinsamlingen i Sverige)

Källsortera plastförpackningar

TIPS!

Förpackningarna måste vara tömda men behöver inte vara rena för att kunna återvinnas. Du behöver alltså inte skölja ur förpackningarna, men det minskar kladd och lukt för dig och de som hanterar återvinningen.

>> Se när din återvinningsstation töms och städas

FILM OM ÅTERVINNING – PLASTFÖRPACKNINGAR

Se filmen om hur plastförpackningen återvinns (Källa: Förpacknings och tidningsinsamlingen i Sverige)

PLASTER SOM INTE SKA KÄLLSORTERAS

 • Plastleksaker, plastmöbler, tvättkorgar och andra produkter som inte är en förpackning
  • Lämnas på av kommunen anvisad plats
 • Returplastflaskor med pant
  • Lämnas i butikernas pantsystem
 • Videokassetter/VHS-band, plastfickor och mappar
  • Lämnas på av kommunen anvisad plats
 • Sopsäckar, avfallspåsar och hundbajspåsar är inga förpackningar
  • Är till för att innehålla avfall och kastas tillsammans med det.
 • Stomipåsar, dialyspåsar, katetrar och liknande produkter
  • Hör med din kommun om hur du ska göra med den här typen av avfall