Första dagen (av 2) i arbetsmiljöutbildning för chefer är avklarad och ett ämne som vi samtalade mycket om idag var tid.

Cheferna känner ofta att det inte finns tid till allt som ska göras på arbetsstället. Några av frågorna som kom upp var:

  • Hur gör jag för att få mer tid över till medarbetarna?
  • Hur får jag ihop min arbetsdag med allt som ska göras?

Jag hade inget klockrent svar till deltagarna då alla verksamheter/arbetsställen ser olika ut och kräver olika lösningar. Ett svar jag gav var att man måste börja med är att se över sitt eget beteende och ändra det som inte fungerar idag.

Förändringar kan tex. vara att börja med att delegera/fördela uppgifter till medarbetare.
Om man delegerar uppgifter vidare frigörs tid till att vara ledare och chef, det ökar även medarbetarnas känsla av delaktighet och upplevelsen av att vara en viktig pusselbit i att verksamheten fungerar effektivt.

En annan förändring kan vara att skapa ordning och reda om man har en arbetsplats som är rörig.
Ordning och reda spar tid eftersom man slipper störande moment som att man tex. inte hittar saker eller att man har svårt att komma fram. Ordning och reda hjälper också till att minska risken för att skada sig på jobbet. pga. tex snubbelolyckor etc.