Det finns många ledarskapsmodeller, en av dem är McKinseys 7S-modell. Denna modell kan vara bra att ha till hands för att ha koll på alla delar om man tex. ska göra förändringar i företaget.

Förenklat består 7S-modellen av sju faktorer. Samtliga faktorer måste fungera och vara synkroniserade med varandra  för att företaget ska fungera och vara framgångsrikt. De olika faktorerna är:

  1. Shared Values/Värderingar
  2. Staff/Anställda
  3. Skills/ Kompetens och kunskaper
  4. Style/Stil: Företagets kultur och hur nyckelpersoner leder företaget
  5. Strategy/Strategi
  6. Structure/Struktur: Hur företaget är organiserat och hur avdelningarna samarbetar med varandra.
  7. Systems/System: Arbetssätt, processer och rutiner som påverkar hur jobbet utförs tex: IT-system, rekrytering, utvecklingssamtal.

Mer information om modellen finns i denna film (filmen är på engelska).